Tin mới
XÓM TRỌ CÔ LÝ (III- cuối)

XÓM TRỌ CÔ LÝ (III- cuối)

Trong cái đám sinh viên của xóm, mình là người gắn bó lâu dài với cô Lý nhất. Kể từ khi cái tòa nhà 5 tầng (70 phòng) ở ...

Nội thất - Ngoại thất