Mình còn 4 phong cần cho thuê ai co nhu cầu alo nhé phong co điêu hoà co nong

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê Nhà trọ phòng trọ Hà Nội

Giá: 0 đ

Diện tích: 20 m2

Địa chỉ nhà:

Thông tin liên hệ

Họ tên

SĐT 0975055758

Địa chỉ

Chi tiết Mình còn 4 phong cần cho thuê ai co nhu cầu alo nhé phong co điêu hoà co nong

Mình còn 4 phong cần cho thuê
Ai co nhu cầu alo nhé
Phong co điêu hoà
Co nong lạnh
Có chỗ để xe tâng1
Mỗi phong 20 m2
Có vs va bep
Thuôc cc mi ni
Ngõ 78 vũ trọng phung thanh xuân hà nội
Giá duói 2/tren phòng
Dien va nuoc giá họi gia đinh
Ko ỏ cung chủ
Đi vê tự do
Liên hệ cô lý 0975055758
Chu nghĩa 0972251461
Có thể ỏ ngay

Giá: 0 đ

Diện tích: 20 m2

Địa chỉ nhà:

Thông tin liên hệ

Họ tên

SĐT 0975055758

Địa chỉ

Tin liên quan Mình còn 4 phong cần cho thuê ai co nhu cầu alo nhé phong co điêu hoà co nong

Đúng
Bạn cần thuê Nhà trọ phòng trọ tại Hà Nội ?