Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một Bên vi phạm hợp đồng thì hai Bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng, trong trường không tự giải quyết được hai Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do Bên có lỗi chịu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:

- Họ tên chồng:.............................................. Sinh năm:......................................

- CMND số :.......................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

- Thường trú:......................................................................................................

- Họ tên vợ:.................................................... Sinh năm:.....................................

- CMND số:........................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

- Thường trú:.......................................................................................................

- Là chủ sở hữu căn nhà số:.................. căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm:

* Bản vẽ do Phòng QLĐT....... lập ngày.............

* Hợp đồng mua bán nhà ngày.................... lập tại Phòng Công chứng Nhà nước số 1 và đăng bộ số ngày tại Sở Nhà đất TP.HCM.

* Tờ khai trước bạ số......................... ngày................

Gọi tắt là bên A.

BÊN THUÊ NHÀ:

- Họ tên:..................................,,,,,,,,.... Sinh năm:.............................................

- CMND số:........................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

- Thường trú:........................................................................................................

Gọi tắt là bên B.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ căn nhà số...................... với diện tích sử dụng là m2 gồm một trệt, một lầu.

1.2. Mục đích thuê nhà:...........................................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà là.............................. được tính từ ngày...................

2.2. Sau khi hết hạn hợp đồng, tùy theo nhu cầu thực tế hai bên có thể thỏa thuận về mức tăng tiền thuê cho hợp đồng kế tiếp.

2.3. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hoặc chấm dứt.

2.4. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê nhà là:.................................................................

3.2. Tiền thuê nhà sẽ được thanh toán mỗi tháng một lần vào ngày................ dương lịch hàng tháng.

3.3. Trong trường hợp bên B chậm trả tiền thuê nhà sau 03 (ba) tháng thì hợp đồng thuê này đương nhiên chấm dứt trước thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng, Bên B phải giao lại cho Bên A toàn bộ căn nhà và các trang thiết bị của căn nhà theo tình trạng ban đầu.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1. Trách nhiệm Bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp vá tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng đạt hiệu quả.

4.1.2. Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bồi thường mọi thiệt hại về vật chất gây ra cho Bên B trong trường hợp nhà sụp đổ do không sửa chữa kịp thời sau khi Bên B đã thông báo 30 ngày.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A và phải được Bên A chấp thuận và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước. Các chi phí sửa chữa này Bên B tự bỏ ra và Bên A không bồi hoàn lại khi hết hợp đồng thuê.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị, các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

4.2.5. Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.

4.2.6. Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

4.2.7. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê mặt bằng ghi ở Điều III) như tiền điện, nước, điện thoại, fax, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một Bên vi phạm hợp đồng thì hai Bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng, trong trường không tự giải quyết được hai Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do Bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)