Câu chuyện đi thuê nhà

XÓM TRỌ CÔ LÝ (III- cuối)

Trong cái đám sinh viên của xóm, mình là người gắn bó lâu dài với cô Lý nhất. Kể từ khi cái tòa nhà 5 tầng (70 phòng) ở xóm bên cạnh của cô khánh thành, cô ...

XÓM TRỌ CÔ LÝ (II)

Trong vô số các điều khoản cô Lý đưa ra trong hợp đồng thuê nhà thì mình nhớ nhất hai điều. Điều thứ nhất là phải đóng tiền vào mồng 5 hàng tháng, nếu muộn sẽ ...

XÓM TRỌ CÔ LÝ ( I )

Chủ xóm trọ tên là cô Lý. Bọn mình không biết họ cô là gì nên hay gọi là cô Phi Lý hoặc cô Vô Lý. Cô chừng gần 50 tuổi. Cô lùn, để tóc xoăn mì tôm. Nghe đâu cô ...

1