Tin tức bất động sản

Tại sao nên dùng sim điện thoại đẹp kinh doanh bất động sản

Thời đại công nghệ bất động sản đang là nghành nghề kiếm lời nhanh nhất, nên hiện nay có rất nhiều người kinh doanh bất động sản và cũng có rất nhiều nhân viên ...

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Nội dung Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh, thông tin về thời ...

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà được thể hiện về nội dung bên cho thuê, bên thuê, địa điểm thuê, giá tiền thuê, thời hạn thuê nhà... và các nội dung khác cụ thể như đính kèm ...

Hướng dẫn soạn hợp đồng thuê nhà trọ theo quy định ?

Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất

Việc thuê nhà ở, nhà trọ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rất phổ biến tuy nhiên việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ dường như bị mọi người xem ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Hai Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cập nhật mới nhất

Hợp đồng này có thời hạn là 05 năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng này có ...trang, được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Nhu cầu thuê nhà công vụ, thuê nhà sở hữu nhà nước là một nhu cầu thực tế. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có ….trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ sở giáo dục ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí về quản lý, vận hành và bảo trì nhà ở. Giá thuê sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một trong những chính sách quan trọng trong lĩnh vực nhà ở của nước ta, việc thuê nhà ở xã hội phải được lập hợp đồng bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng thuê nhà pháp nhân với cá nhân

Bên thuê là một doanh nghiệp được thành lập phù hợp với luật pháp Việt Nam và đang có nhu cầu thuê nhà để làm trụ sở kinh doanh; Bên cho thuê có quyền sở hữu ...

Hợp đồng thuê nhà - Contract of House Renting

This IPA is made in four (04) original copies in both Vietnamese and English with equally legal authentic. In case of any inconsistence between the Vietnamese ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà dành cho tổ chức nước ngoài thuê nhà ở

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên sẽ gặp nhau trao đổi thỏa thuận cách giải quyết. Nếu ...

Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một Bên vi phạm hợp đồng thì hai Bên sẽ giải quyết thông ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà đối với người nước ngoài

Hợp đồng này thiết lập toàn bộ các thỏa thuận giữa hai bên và thay thế cho mọi thỏa thuận, thảo luận, cam kết trước đó. Những trường hợp không nằm trong điều ...

Hợp đồng cho thuê nhà ở thông dụng

Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu Tòa án … giải quyết theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp ...

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà theo quy định của pháp luật hiện hành

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực ...

1 2 3 4 .. > >>